flertrinsfordampere

Flertrins-fordampere


Fordampere med flere trin består af en sekvens af beholdere, der hver holdes ved et lavere tryk end det foregående, hvorved opløsningsmidlerne fordampes ved faldende temperatur. I denne konfiguration kan dampen, der generes i en beholder, bruges som varmekilde i næste beholder og så fremdeles. Således er det kun den første beholder, der kræver en ekstern varmekilde.

Teknologien reducerer dermed mængden af ekstern varme eller damp, der er nødvendig for at drive fordampningsprocessen betydeligt,
hvilket resulterer i forbedret energieffektivitet og reducerede driftsomkostninger. Grundet systemets konfiguration har den mulighed for at integrere forskellige varmekilder og kan derved fremme genindvindingen af overskudsvarme.