1

Derfor skal I elektrificere

2

Tag en strategisk beslutning

3

Kortlæg jeres energibehov

4

Planlæg og igangsæt

5

Få merværdi af omstillingen

Tag en strategisk beslutning

Elektrificering er en helt ny måde at tænke produktionen på. Det kan betyde, at der er behov for nye kompetencer i huset, og der er behov for en ny måde at beregne produktionsomkostninger på. Derfor er det nødvendigt, at det er tydeligt for alle, at det er en ledelsesbeslutning, som har prioritet.

Step 2 - Tag en strategisk beslutning

Grøn omstilling har indflydelse på hele organisationen

Grøn omstilling omfatter både energieffektivisering, elektrificering og eventuelt omlægning af selve produktionsprocesserne. Det betyder, at det er omfattende – både økonomisk og i forhold til personaleressourcer. Derfor skal strategien forankres bredt i virksomheden, så alle parametre indgår i vurdering, planlægning og udvikling. Og vigtigst af alt – alle skal tage ejerskab af den grønne omstilling.

Sørg for en tydelig ansvarsfordeling

Det kan være en ressourcetung proces, som kræver, at både produktion, finans/økonomi og evt. indkøb arbejder tæt sammen. For at opnå det bedste resultat skal der være en tydelig ansvars- og rollefordeling og en bevidsthed om det ekstraordinære ressourcetræk.

Nedsæt en projektgruppe

Nedsæt en projektgruppe, hvor de involverede har de nødvendige kompetencer. Hvis der er behov for opkvalificering og/eller ekstern rådgivning, bør projektgruppen have mulighed for at sørge for dette. Der vil ofte være behov for ekstra/nye ressourcer, da omlægningen af produktionen er tidskrævende og skal gennemføres parallelt med den daglige produktion.

Bred involvering med ledelsen i spidsen

Elektrificering har tråde ud i mange dele af virksomheden, derfor skal ledelsen stå i spidsen for en bred strategisk forankring og være tydelig i deres kommunikation om strategien og de resultater, omlægningen forventes at give anledning til.

Som ansvarlig CEO bør man påbegynde arbejdet med grøn omstilling nu – både af hensyn til forsyningssikkerhed og af hensyn til klima.

Peter Bernt Jensen
chefkonsulent
Dansk Industri

Det er ikke altid farligt at gå forrest

CP Kelco har taget pionermetoder i brug for at opnå besparelser på energiforbruget. Det har været nødvendigt for at holde omkostningsniveauet nede. Det har resulteret i en markant reduktion af fabrikkens samlede energiforbrug og gør det samtidig muligt for fabrikken at holde sig aktuel på den bæredygtige agenda.

Varighed: 01.37

CP Kelko

Økonomien

Revurder økonomien undervejs

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at særligt de økonomiske betingelser for omlægningen kan ændres undervejs. Energipriserne ændrer sig, der kan opstå nye tilskudsmuligheder, nye finansieringsmuligheder, og der kan ske ændringer i fx CO2-afgift eller renteniveauer, der betyder, at planen skal revideres – og det skal der også være ressourcer til, enten internt eller med assistance udefra.

Undersøg mulighederne for finansiering og tilskud

Flere banker yder lån med lavere rente, når lånene skal finansiere grøn omstilling.

Desuden er det muligt at søge tilskud via f.eks. Energistyrelsens Erhvervspulje. Tilskudsmulighederne ændres løbende, så det er vigtigt, at du tjekker mulighederne, før du går i gang med projektet. Erhvervshusene og eksterne rådgivere kan hjælpe med at afsøge tilskudsmulighederne.

Få overblik over støttemulighederne på virksomhedsguiden

Større elforbrug, men mindre regning

Royal Unibrew planlægger at fyre mindre for gråspurvene ved at trække varmen fra køling ud via en varmepumpe og genbruge den til fx varmebehandling. På bryggeriet er man tryg ved, at fremtiden bringer mere el ind i produktionen og glæder sig over at miljø og økonomi går hånd i hånd i deres seneste elektrificeringsprojekt.

Varighed: 01.42

Royal Unibrew

Debat: Hvordan kommer man i gang?

Debat om hvordan man kommer i gang med elektrificering. Debatten er med deltagelse af Arla Foods amba, CP Kelco og Royal Unibrew.

Varighed: 23.22

Debat med cases

Mere inspiration til at planlægge og igangsætte elektrificeringsprojekter

Filtrér siden efter relevante processer

CASE

CP Kelco

CP Kelco

Projekt:
Elektrificering af inddampningsproces
Potentiale:
CO2-reduktion på 4.300/13.200 ton pr. år
Processer:
Tørring, inddampning
Teknologier:
Mekanisk damprekompression (MVR)

CP Kelcos fabrik i Lille Skensved udvinder pektin og carrageenan fra citrusfrugter og tang. Inddampning er centralt i produktionen, og dampen leveres i dag via naturgas og varmegenvinding. Løsningsscenarierne anvender damprekompression og resulterer i en markant reduktion af henholdsvis naturgasforbruget samt fabrikkens samlede energiforbrug.

Download case
KMC

KMC

Projekt:
Elektrificering af tørringsproces
Potentiale:
CO2-reduktion på 980 ton pr. år
Processer:
Tørring, inddampning
Teknologier:
Varmepumpeassisteret lufttørrer

KMC Granules i Brande fremstiller kartoffelmel og -flager. Løsningen, der fokuserer på to af fabrikkens tørrerier til pulverproduktion med fælles varmegenvinding, reducerer naturgasforbruget ved at øge varmegenvindingen via en varmepumpe. Det nedbringer CO2-udledningen fra tørrerierne med 33%.

Download case

Arla Foods Ingredients

Projekt:
Elektrificering af tørringsproces
Potentiale:
CO2-reduktion på 740 ton pr. år
Processer:
Inddampning, tørring
Teknologier:
Varmepumpeassisteret lufttørrer

Virksomhedens fabrik i Nørre Vium producerer bl.a. valle- og mælkeprotein. Separation af vand fra tørstof sker i forskellige procestrin, hvorefter produktet tørres på et af spraytårnene med damp produceret på naturgas. Løsningsscenarierne har fokus på ét tårn, øger varmegenvindingen via en varmepumpe og reducerer forbruget af bl.a. naturgas.

Download case
Tripple9

TripleNine Group

Projekt:
Elektrificering af inddampnings- og opvarmningsproces
Potentiale:
CO2-reduktion på 2.753 ton pr. år
Processer:
Tørring, inddampning
Teknologier:
Mekanisk damprekompression (MVR)

På TripleNines fabrik i Thyborøn, der producerer fiskemel og -olie, kommer over 90% af energien til tørring og inddampning i dag fra kul samt natur- og biogas. Løsningen omlægger fra kul/naturgas til el/naturgas og reducerer energiforbruget med 47%. Den består af en inddamper med damprekompression samt en varmepumpe, der udnytter overskudsvarme.

Download case
Lactosan

Lactosan

Projekt:
Elektrificering af tørringsproces
Potentiale:
CO2-reduktion på 807 ton pr. år
Processer:
Tørring, inddampning
Teknologier:
Varmepumpeassisteret lufttørrer

Fremstillingen af ostepulver på Lactosans fabrik i Danmark foregår ved, at industriost oparbejdes til en flydende masse, som tørres til…

Download case
Toms

Toms

Projekt:
Elektrificering af varmeforsyning
Potentiale:
CO2-reduktion på 356 ton pr. år
Processer:
Centrale forsyningsanlæg
Teknologier:
Varmepumpeassisteret fordampning, flertrinsfordampere

Varmeforsyningen til processerne på Toms fabrik i Ballerup kommer primært fra dampkedler, som drives af naturgas og kører i tomgang 24/7, så man er klar til at opstarte den varierende produktion. Løsningen eliminerer gasforbruget, hvorefter fabrikken kan køre udelukkende på el fra bl.a. elkedler.

Download case
Stryhns

Stryhns Gruppen

Projekt:
Elektrificering af bageproces
Potentiale:
CO2-reduktion på 485 ton pr. år
Processer:
Bagning
Teknologier:
Indirekte modstandsvarme

Varmeforbruget til bagning af leverpostej på Stryhns fabrik i Roskilde genereres i dag af naturgas. Bagningen foregår på to proceslinjer med båndovne, hvorefter postejerne nedkøles. Løsningen udskifter de nuværende naturgasbrændere med elvarmelegemer. Samtidig genanvendes ovnvarme til centralvarmesystemet, hvilket reducerer fjernvarmeudgiften.

Download case
FF Skagen

FF Skagen

Projekt:
Elektrificering af kogeproces
Potentiale:
CO2-reduktion på 106 ton pr. år
Processer:
Kogning
Teknologier:
Mikrobølgetørring

Løsningen imødekommer en række af de udfordringer, som i dag står i vejen for en fuld udnyttelse af råmaterialerne på FF Skagens fabrik, der producerer fiskemel og fiskeolie til foderindustrien. Samtidig reduceres naturgasforbruget til kogning, den samlede produktion øges og processen med at flytte fisk fra fiskerbåde til fabrik effektiviseres.

Download case
Royal Unibrew

Royal Unibrew

Projekt:
Delvis elektrificering af kogeproces
Potentiale:
CO2-reduktion på 2.485 ton pr. år
Processer:
Kogning
Teknologier:
Varmepumpeassisteret fordampning

Løsningen fokuserer på kogeprocessen på Royal Unibrews bryggeri i Faxe. Den består af en varmegenvindingsveksler samt en varmepumpe og sikrer bl.a., at varmen efter kogning genanvendes og at elforbruget til køling reduceres. Det sparer naturgas samt el og vand i køleanlægget. Den samlede CO2-udledning fra produktionen reduceres med 25%.

Download case
Orkla

Orkla

Projekt:
Elektrificering af kogeproces
Potentiale:
CO2-reduktion på ca. 200 ton pr. år
Processer:
Kogning
Teknologier:
Mekanisk damprekompression (MVR)

Varme til kogeprocessen på Orklas fabrik i Skælskør, som fremstiller bl.a. marmelade og rødkål, produceres i dag med naturgas på en dampkedel. Løsningen opsamler, komprimerer og genanvender dampens energi via rekompression, som kræver langt mindre energi end almindelig dampproduktion. En alternativ løsning erstatter naturgaskedlen med en elkedel.

Download case
Harboe

Harboe Bryggeri

Projekt:
Elektrificering af pasteuriseringsproces
Potentiale:
CO2-reduktion på 546 ton pr. år
Processer:
Pasteurisering, sterilisering
Teknologier:
Højtrykssterilisering og -pasteurisering

Opvarmningen af en stor del af det vand, der anvendes i pasteuriseringsprocesser på Harboes bryggeri i Skælskør, sker i dag med naturgas. Løsningen består bl.a. af en totrinsvarmepumpe, som leverer varme til et nyt varmtvandssystem, samt en akkumuleringstank, der kan udnytte 69% af spildvarmen fra køleanlægget, der går tabt i dag, til procesvarme.

Download case
Ovodan

Ovodan

Projekt:
Elektrificering af pasteuriseringsproces
Potentiale:
CO2-reduktion på 5 ton pr. år
Processer:
Pasteurisering
Teknologier:
Højtrykssterilisering og -pasteurisering

Ovodans fabrik i Danmark fremstiller bl.a. tørret æggepulver. Pasteurisering sker via en vandfyldt kappe, der i dag opvarmes med naturgas. Løsningen benytter et varmelegeme i stedet for en dampveksler og installeres i det eksisterende rørsystem. En væsentligt større CO2-reduktion kan opnås ved at inddrage større dele af produktionen.

Download case
Thise

Thise Mejeri

Projekt:
Elektrificering af pasteuriseringsproces
Potentiale:
Stort set uændret CO2-udledning
Processer:
Pasteurisering
Teknologier:
Højtrykssterilisering og -pasteurisering

Løsningen elektrificerer pasteuriseringsprocessen af mælk via en varmepumpe, der både kan levere varmt vand og isvand. I dag sker opvarmningen via en biomassekedel, som er tæt på sin makskapacitet. Løsningen reducerer Thises forbrug af CO2-neutral strøm og biomasse. Andre mejerier med naturgasbaseret opvarmning vil opnå en markant CO2-reduktion.

Download case

Arla Foods AKAFA

Projekt:
Elektrificering af tørringsproces
Potentiale:
CO2-reduktion på 603 ton pr. år
Processer:
Centrale forsyningsanlæg
Teknologier:
Varmepumpeassisteret lufttørrer

Løsningen sikrer fuld elektrificering af tørreprocessen på Arlas fabrik i Svendstrup, som fremstiller mælkepulver til fødevareindustrien. Varme til tørring produceres i dag af naturgas, som erstattes med et termisk stenlager med elvarmelegemer. Løsningen indebærer endvidere, at Arla kan købe el, når den er billigst og grønnest.

Download case
Essential

Essentia Protein Solutions

Projekt:
Elektrificering af fluidbedtørring og energivandssystem
Potentiale:
CO2-reduktion på 2.200 ton pr. år
Processer:
Centrale forsyningsanlæg
Teknologier:
Varmepumpeassisteret lufttørrer, varmepumpeassisteret fordampning

Løsningen elektrificerer varmeforsyning og -genvinding til processer og rumvarme på fabrikken i Hobro, som producerer fødevareingredienser. Energitunge tørreprocesser mv. leveres i dag via en gaskedel, som i løsningen erstattes med en hybridvarmepumpe til lav- og mellemtemperaturer. Samtidig opnås der energibesparelser ved brug af overskudsvarme.

Download case

Schulstad

Projekt:
Elektrificering af bageproces
Potentiale:
CO2-reduktion på 544 ton pr. år
Processer:
Bagning
Teknologier:
Indirekte modstandsvarme

Varmeforbruget til Schulstads tunnelbageovne på fabrikken i Avedøre leveres i dag primært af naturgas. Løsningen erstatter en af de gasopvarmede ovne med en ny elovn, øger driftstiden på denne og reducerer tilsvarende driftstiden på en af de gasdrevne ovne. Samtidig implementeres genanvendelse af bageluften, hvilket reducerer fjernvarmeforbruget.

Download case
Lakrids By Bülow

Lakrids By Bülow

Projekt:
Elektrificering af kogeproces
Potentiale:
Afhænger af den valgte løsning
Processer:
Kogning, bagning
Teknologier:
Varmepumpeassisteret fordampning

Nedkøling af lakrids på fabrikken i Hvidovre foregår på et transportbånd, hvor energien går til rumvarme. Løsningen reducerer energiforbruget via en køletunnel med en varmepumpe, der aktivt nedkøler lakridsen, samtidig med at den afgivne varme bruges til at forvarme ny lakrids inden kogning. Overskydende varme udnyttes til opvarmning af chokolade.

Download case
Thise

Thise Mejeri

Projekt:
Elektrificering af varmeforsyning
Potentiale:
Afhænger af den valgte løsning
Processer:
Centrale forsyningsanlæg
Teknologier:
Varmepumpeassisteret lufttørrer

Løsningen sikrer fuld elektrificering af varmeforsyningen samt at Thise Mejeri bliver selvforsynende med el. I ét af de opstillede scenarier erstattes de nuværende biomasse- og gaskedler med henholdsvis en elkedel og en varmepumpe, og der etableres samtidig en solcellepark samt en vindmølle på Thises egen grund.

Download case
Danish Crown

Danish Crown Beef

Projekt:
Elektrificering af procesvandforsyning
Potentiale:
CO2-reduktion på 20 ton pr. år
Processer:
Centrale forsyningsanlæg
Teknologier:
Flertrinsfordampere, varmepumpeassisteret lufttørrer

Løsningen elektrificerer procesvandforsyningen på virksomhedens slagteri i Holsted, som i dag er baseret på en varmepumpe og en gaskedel. Vand i forskellige temperaturer bliver brugt til bl.a. brugsvand og rengøring. Løsningen optimerer den eksisterende varmegenvinding og varmepumpe, og eliminerer stort set hele gasforbruget til procesvand.

Download case
DanePork

Danepork

Projekt:
Elektrificering af varmtvandsforsyning
Potentiale:
CO2-reduktion på 570 ton pr. år
Processer:
Centrale forsyningsanlæg
Teknologier:
Varmepumpeassisteret lufttørrer

Løsningen erstatter en naturgaskedel, som i dag leverer varmt vand til bl.a. skoldning, sterilisering og rengøring på DanePorks svineslagteri i Randbøl. Fabrikkens varmtvandsforsyning elektrificeres ved at indsætte en varmepumpe, hvor kedlen i dag er tilkoblet varmtvandssystemet. Varmepumpen udnytter kondenseringsvarmen fra fabrikkens køleanlæg.

Download case