Radiofrekvens tørring (RF)


Radiobølger med en høj frekvens på 20 kHz til 300 MHz kan benyttes til at opvarme materialer, og derfor kan de også benyttes i tørringsprocesser. Dette virker som en lovende teknologi, da den udviser en række fordele sammenlignet med konventionelle tørringsprincipper såsom reduktion af varmetab ved konvektion, reduktion af tørringstiden og selektiv opvarmning.

Leverandører oplyser, at teknologien kan reducere de generelle tørringsomkostninger med 20 % til 50 % med en tilbagebetalingstid på 2 år til 3 år.