Om elektrificering

Til dig der vil fremtidssikre din virksomhed

Elektrificering handler både om de økonomiske aspekter her og nu, men i høj grad også om at fremtidssikre virksomheden.

Her og nu er der en række faktorer, som fx CO2-afgift, renteniveau og energipriser, der har afgørende betydning for, hvordan business casen falder ud. Desuden kan der være tilskudsordninger og favorable lånevilkår, der spiller ind, når I elektrificerer. Men der er også en række sidegevinster, fx reduceret energibehov, bedre kapacitetsudnyttelse, mindre råvarespild og en grønnere virksomhedsprofil, som også bør værdisættes, når beregningen for omlægningen gennemføres.

Hent faktaark om forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed – fup eller fakta

Danmark er et af de lande i verden, der har den højeste forsyningssikkerhed – og det skal vi blive ved med at være, også når det ikke blæser, og solen ikke skinner.

Vores politikere – uanset partifarve – ved, at forsyningssikkerhed er nøglen til grøn omstilling. Det betyder, at det har stor politisk bevågenhed at sikre, at både vores infrastruktur, det vil sige tilpasningen af vores elnet, og selve elforsyningen løbende tilpasses det voksende behov for strøm.

I februar 2023 oplyste klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, at målsætningen for elforsyningen i 2032 er 38 minutters afbrudstid, hvilket svarer til forsyningssikkerhed på 99,993 %. I det måltal er der taget højde for en øget elektrificering på tværs af samfundet – også i industrien.

Læs mere om forsyningssikkerhed hos Klima, energi og forsyningsministeriet

GreenPower Denmark om forsyningssikkerhed

Vi har talt med GreenPower Denmark i forbindelse med FoodTech-messen.

Varighed: 02.11

Morten Stryg

Spændingsfald fx i stormvejr

Nogle få virksomheder har oplevet spændingsfald, hvilket har kunne mærkes i produktionsprocessen. Spændingsfald kan forekomme fx i forbindelse vejrlig eller overgravninger. Nogle teknologier er meget følsomme over for spændingsfald, og derfor kan der være behov for et lokalt UPS-anlæg. I andre tilfælde kan leverandøren indstille teknikken, så den er mindre fintfølende over for nedbrud.