Mikrobølge-tørring


I lighed med radiofrekvenstørring kan mikrobølger også anvendes til tørring. Mikrobølger tørrer materialet indefra og ud, da det meste af fugten er fordampet, før det forlader materialet, hvilket frembringer en pumpeffekt, der tvinger væsken i materialet ud mod overfladen. Selvom anvendelsen af mikrobølger generelt er udbredt i industrien, så er den kommercielle modenhed af anvendelsen i tørringsprocessen kun i de indledende faser.

Denne teknologi er i stand til at fjerne en signifikant større mængde vand end gas stripping, hvilket kan reducere tørretiden, især når processen skaleres up. Den kan derfor vis sige at være den mest økonomiske løsning, når der kræves et meget tørt slutprodukt.