Højtrykssterilisering/- pasteurisering


Højtryks-sterilisering/pasteurisering er en kombineret proces, hvor både tryk og temperatur bidrager til sterilisering ved inaktivering af sporer og enzymer. Højtryksbehandling starter ved forhøjede temperaturer mellem 60 og 90 ° C og benytter adiabatiske kompression til at opnå en hurtig opvarmning til højere temperaturer.

Kvaliteten af højtrykssteriliserede fødevarer er sædvanligvis bedre end konventionelt varmesteriliserede produkter. Teknologien anvendes allerede med succes i kommerciel skala til pasteurisering af en lang række fødevarer (frugtsaft, guacamole, østers og skinke). Dog er en validering stadig nødvendig for kommerciel anvendelse af højtrykssterilisering til ikke sure eller neutrale fødevarer. Højtrykssterilisering er stadig i pilotstadiet.