1

Derfor skal I elektrificere

2

Tag en strategisk beslutning

3

Kortlæg jeres energibehov

4

Planlæg og igangsæt

5

Få merværdi af omstillingen

Derfor skal I elektrificere

At blive uafhængig af fossile brændsler i sin produktion er en strategisk beslutning. Mange produktionsvirksomheder er vant til at udskifte produktionsapparatet 1:1, når det er udtjent, eller når der er behov for at udvide produktionskapaciteten. Derfor kræver omlægning til ny energiforsyning både finansielt råderum, nye kompetencer og flere menneskelige ressourcer til gennemførsel af projektet.

Men på den anden side venter en produktionsproces, der er fremtidssikret og en virksomhedsprofil, der vidner om rettidig ansvarlighed.

Step 1 - elektrificering

97 %

af alle processer i fødevareindustrien kan elektrificeres

Stort potentiale

En rapport udviklet af DTU mekanik viser, at 97 % af processerne i fødevareindustrien kan elektrificeres. I dag er godt 30 % af produktionen elektrificeret, så er der fortsat et stort potentiale i sektoren.

Hent rapporten

5 gode grunde til elektrificering

 • Uafhængighed af fossile brændsler
  Energikrisen er ikke afblæst, og ingen ved, hvad fremtiden vil bringe, men vi ved fx, at der i EU er fokus på hurtigere omstilling fra sort til grøn energi i industrien, og at der er et ønske om at udfase russisk naturgas inden 2030.
 • CO2-reduktion
  Elektrificering vil give markante CO2-reduktioner i virksomhedens klimaregnskab. Og CO2-reduktionerne øges i takt med, at en større andel af strømmen i det danske el-net kommer fra vedvarende energi.
 • Reduktion af energibehov
  Behovet for den samlede mængde energi reduceres, når processerne elektrificeres. I minimerer ikke blot jeres CO2-udledning, I kan også producere med lavere omkostninger.
 • Øget konkurrenceevne
  Med CO2-reduktioner i produktionen står I bedre rustet til at imødekomme de voksende krav både fra slutkunder og virksomheder, I er leverandør til, om at agere mere bæredygtigt.
 • En grønnere og mere bæredygtig profil
  Virksomhedens interessenter forventer, at I handler ansvarligt i forhold til klimaudfordringen. Elektrificering er blot et af mange tiltag på vejen mod en mere bæredygtig produktion.

Andre gode grunde

DI

Leif Nielsen fra DI Fødevarer fortæller om elektrificeringsprojektets betydning for fødevarevirksomhederne særligt set i lyset af de høje priser på energi.

Varighed: 01.48

DI

Løsningen øger vores mulighed for helt eller delvis at udfase naturgassen gennem elektrificering samt i højere grad købe el, når det er billigst og grønnest. Dette kan potentielt blive et stort skridt mod CO2-neutral produktion og give mulighed for at byde ind med fleksibilitetsydelser i el-markedet.

Bent Aage Kristensen
Senior Energy and Sustainability Manager
Arla Foods

CO2-neutral produktion

I takt med at andelen af grøn strøm i det danske elnet stiger, vil det være muligt for virksomheder, der har elektrificeret virksomhedens produktionsprocesser at opnå en CO2-neutral produktion.

CO2-neutral produktion vil styrke virksomhedens konkurrenceevne, da det enkelte produkts CO2-udledning har direkte indflydelse på kundernes CO2-regnskab – scope 3.

Økonomiske betragtninger

Økonomi er naturligvis af afgørende betydning, når I skal omlægge jeres energiforsyning væk fra fossile brændsler. Mange virksomheder har været vant til at lave en 1:1 sammenligning, når en maskine skulle udskiftes med en ny. Det kan man ikke, når produktionsprocessen skal lægges helt om. En række faktorer, som fx CO2-afgift, renteniveau og energipriser, har afgørende betydning for, hvordan business casen falder ud. Desuden kan der være tilskudsordninger og favorable lånevilkår, når I omlægger til vedvarende energi. Og endelig er der en række sidegevinster, fx reduceret energibehov, bedre kapacitetsudnyttelse, mindre råvarespild og en grønnere virksomhedsprofil, som også bør værdisættes, når beregningen for omlægningen gennemføres.

2-10+ år

Tilbagebetalingstider for 20 cases i fødevareindustrien

Kortere tilbagebetalingstid

Erfaringer fra Elektrificeringsprojektet finansieret af Industriens Fond viser tydeligt, at tilbagebetalingstiden hurtigt bliver reduceret med flere år, når energipriserne stiger – selv med øgede renteudgifter. Der er derfor behov for, at planlagte projekter genberegnes, fx når energipriserne stiger, og når der er nye tilskuds- og finansieringsmuligheder.

Nye krav på vej

De kommende år træder et nyt direktiv om rapportering af bæredygtighed (ESG) i kraft. Direktivet, der kommer til at gælde for større virksomheder, får bl.a. den konsekvens, at virksomhederne vil forlange, at deres leverandører forsyner dem med CO2-input til deres klimaregnskaber. Samtidig betyder anden ny lovgivning fra EU, at investorer og banker vil forlange dokumentation og handling på bæredygtighedsområdet.

En transformation fra sort til grøn energi bl.a. via elektrificering vil derfor ikke bare styrke jeres virksomheds konkurrenceevne, den kan blive en medvirkende faktor til jeres reelle overlevelse i markedet.

Landbrug og Fødevarer

Esben Tranholm Nielsen fortæller bl.a. om, hvad Landbrug og Fødevarer har oplevet som den største gevinst ved projektet om elektrificering af fødevareindustrien, og hvordan de ser fremtiden for fødevarevirksomhederne.

Varighed: 02.15

Landbrug og Fødevarer

4 podcasts giver jer indblik i elektrificering

Mød Schulstad, Thise, Royal Unibrew og Arla i 4 podcasts om elektrificering af processer i fødevareindustrien.

4 episoder