Danish Crown

Danish Crown Beef


Løsningen elektrificerer procesvandforsyningen på virksomhedens slagteri i Holsted, som i dag er baseret på en varmepumpe og en gaskedel.

Vand i forskellige temperaturer bliver brugt til bl.a. brugsvand og rengøring. Løsningen optimerer den eksisterende varmegenvinding og varmepumpe, og eliminerer stort set hele gasforbruget til procesvand.