Lactosan

Lactosan


Fremstillingen af ostepulver på Lactosans fabrik i Danmark foregår ved, at industriost oparbejdes til en flydende masse, som tørres til pulver. Løsningen, der reducerer naturgasforbruget, elektrificerer tørringsprocessen i en af fire enheder ved at øge varmegenvindingen via en varmepumpe, som også bidrager med energi til centralvarmeanlægget.