FF Skagen

FF Skagen


Løsningen imødekommer en række af de udfordringer, som i dag står i vejen for en fuld udnyttelse af råmaterialerne på FF Skagens fabrik, der producerer fiskemel og fiskeolie til foderindustrien.

Samtidig reduceres naturgasforbruget til kogning, den samlede produktion øges, og processen med at flytte fisk fra fiskerbåde til fabrik effektiviseres.