Bagom Elektrificering af fødevareindustrien

Projekt om elektrificering

I perioden 2020-2022 gennemførte Viegand Maagøe et projekt i samarbejde med DI, Landbrug & Fødevarer, Green Power Denmark og DTU om elektrificering af den danske fødevareindustri. Projektet blev finansieret af Industriens Fond.

Formålet med projektet var at demonstrere konkrete løsninger til elektrificering af fødevareindustrien.

Projektet har vist, at virksomhederne har stor interesse i at anvende de teknologiske muligheder for elektrificering i fremstillingsindustrien.

Brian Elmegaard
Professor og afdelingsleder
Sektion for termisk energi, DTU

Business cases

I forbindelse med projektet udviklede vi ialt 20 business cases, der viser konkrete løsninger for elektrificering af produktionsprocesser i fødevareindustrien.

Teknologiske muligheder

DTU medvirkede til at afdække de teknologiske muligheder med særligt fokus på modenhed. Fælles var, at der til alle produktionsprocesser fandtes teknologiske løsninger, der effektivt kunne implementeres i de pågældende virksomheder til erstatning af fossile brændsler.

Se cases fra projektet

Rapport om teknologiske muligheder og udfordringer